Missie

Missie


De Gemeente van Jezus Christus dient een levend orgaan te zijn waarbinnen liefde de maatstaf is en daardoor een klimaat heerst waar groei en ontwikkeling mogelijk is, waar er dus leven is.


Levend Woord Gemeente Leerdam heeft in het verlengde van de visie als missie aanvaard om de aan haar toevertrouwde gelovigen te ondersteunen, te voorzien van goed geestelijk onderwijs en te begeleiden tot een volwassen levenswandel met God waarbij de persoonlijke relatie met Hem op de eerste plaats staat. Om dit te realiseren doen we er alles aan om met de hulp van de Heilige Geest een geestelijke atmosfeer van liefde er op na te houden, waarbij volkomen aanvaarding, warmte, respect en ruimte voor individuele ontwikkeling de ingredi├źnten zijn. Daarbij spreken wij elkaar aan op ieders verantwoordelijkheid om de onderlinge band van de liefde in stand te houden en te bevorderen.Copyright ┬ę 2014- 2019 Levende Steen Ministries Campus Leerdam. Alle rechten voorbehouden.

Privacy statement