Doelstellingen


Doelstellingen

ANBI Publicatie

Kerkgenootschap Levende Steen Ministries, campus Leerdam (vh. Levend Woord Gemeente Leerdam) is in het bezit van de ANBI status. Dit houdt in dat de Belastingdienst ons als een instelling met een algemeen nut erkend. Voor u betekent het dat u met een optimaal fiscaal voordeel onze activiteiten financieel kunt ondersteunen. Bij het in bezit hebben van een zogenaamde ANBI status hoort een publicatieverplichting. Onze contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren wij open en transparant voor onze trouwe leden en bezoekers, maar evengoed openbaar voor het brede publiek. Op deze wijze heeft iedereen inzicht in het functioneren van ons Kerkgenootschap als goed doel.


Onze contactgegevens:

Onze stichting De Levende Steen Ministries is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41133624. Alle rechtspersonen en samenwerkingsverbanden krijgen bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel ook een RSIN nummer. Deze afkorting staat voor: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer. Ons RSIN nummer is: 801747776


Beleidsplan:

De doelstelling van Levende Steen Ministries is om God en Zijn Zoon Jezus Christus te dienen door de kracht van de Heilige Geest. Daaruit vloeit voort dat wij elkaar dienen en de Blijde Boodschap ook graag delen met andere mensen. Dit doen wij met alle middelen die ons ter beschikking staan om voor zoveel mogelijk mensen een plaats van rust en hulp te bieden. Wij staan midden in de samenleving en bieden met onze maatschappelijke werkers (met name geestelijke-) hulp aan degenen die hierom vragen. (www.lsm.nl/visie)


Bestuur:

Stichting De Levende Steen Ministries


Huidige activiteiten:

Wij verkondigen het Evangelie in onze diensten en bijeenkomsten in ons gebouw Evangelisch Centrum De Ark te Leerdam en op andere locaties in Leerdam.

Voor nieuwe en trouwe bezoekers organiseren wij opvang, begeleiding en trainingen middels bijvoorbeeld bijbelcursussen. Ook organiseren wij seminars voor verschillende doelgroepen, zoals gehuwden of alleenstaanden.

Een team van pastorale medewerkers bieden een luisterend oor en verlenen pastorale adviezen. Ook bieden wij zorg aan mensen met bijzondere problemen.


Financiële gegevens:

Kerkgenootschap Levend Woord Gemeente Leerdam bestaat uit trouwe leden en bezoekers waarvan een groot deel actief is als onbezoldigd vrijwilliger, van schoonmaker, muzikant, Bijbelleraar, pastorale hulpverlener tot voorganger. Wij hebben niemand in loondienst. Wij ontvangen op geen enkele manier subsidie. Al onze activiteiten zijn selfsupporting. Onze financiële omzet ontvangen we doordat onze betrokken leden en bezoekers dusdanig gemotiveerd zijn, dat ze onze missie, visie en activiteiten graag met tijd, gebed en geld ondersteunen. Vandaar dat wij dankbaar zijn voor een gezonde financiële huishouding.


Bijgaand treft u ons financieel overzicht aan. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.


Klik hier voor de publicatie van het jaarverslag 2019Copyright © 2014- 2019 Levende Steen Ministries Campus Leerdam. Alle rechten voorbehouden.

Privacy statement