Wie zijn wij


Wie zijn wij


Levend Woord Gemeente Leerdam is een kerkgemeenschap waarin christenen uit Leerdam en omgeving zich verenigd hebben om hun verbondenheid met God (Vader, Zoon en Heilige Geest) en met elkaar te beleven en te vieren. Samen vormen we een van de vele huisgezinnen van God die behoren tot het wereldwijde Lichaam of de Gemeente of Kerk van de Heer Jezus Christus.


Copyright © 2014- 2019 Levende Steen Ministries Campus Leerdam. Alle rechten voorbehouden.

Privacy statement