Huisgroepen

Huisgroepen


Levend Woord Gemeente Leerdam heeft een aantal huisgroepen waarin de aangesloten gelovigen om de twee weken samenkomen op de donderdagavond. Deze avonden zijn laagdrempelig zodat het mogelijk is om ook anderen voor zo’n avond uit te nodigen met het doel om ze op die manier kennis te laten maken met het christelijk geloof.


De huisgroep is bij uitstek de plaats en gelegenheid om elkaar in kleine kring te ontmoeten om God te prijzen en te aanbidden en het geloof te praktiseren. Er is ruimte voor fellowship, gezamenlijke studie binnen de visie van de gemeente en gelegenheid om te leren van elkaar.


De huisgroep is ook het netwerk waarin er zorg is voor elkaar, zowel in geestelijke als in praktische zin.

De huisgroepleiders zijn ook het eerste aanspreekpunt voor de huisgroepleden als het gaat om behoefte aan zorg.


De huisgroepavonden vinden plaats in de huizen van de huisgroepleiders en in een enkele situatie in ons Evangelisch Centrum De Ark.

De data zijn te vinden in het Gemeente Nieuws of in de Agenda op de website van Levend Woord Gemeente Leerdam. De huisgroepavonden beginnen om 20:00 uur.

Copyright © 2014- 2019 Levende Steen Ministries Campus Leerdam. Alle rechten voorbehouden.

Privacy statement