Samenkomsten


Zondagse samenkomsten


Iedere zondag en op de Eerste Kerstdag komen we om 10.00 uur samen in gebouw Maranatha aan de J.A. Burgerstraat 1, 4141 EL te Leerdam.


Een belangrijke plaats is ingeruimd voor ontmoeting en onderwijs. De kinderen in de leeftijdscategorie t/m 12 jaar (de hoogste groep van de basisschool) hebben hun eigen Kinderkerksamenkomst waarbij aan hen in twee groepen een aangepast programma wordt aangeboden. We komen samen om onze liefde aan God te uiten in lofprijs en aanbidding door middel van muziek en zang waardoor Gods hart wordt aangeraakt en Zijn tegenwoordigheid tastbaar wordt ervaren in een atmosfeer van liefde, warmte, veiligheid en vrijheid. Daardoor worden harten aangeraakt en komen mensen tot geloof of worden mensen getroost, bemoedigd of genezen, zowel lichamelijk als emotioneel.


De atmosfeer draagt ook bij aan het ondersteunen van het onderwijs dat wordt gegeven, zodat de gelovigen worden versterkt in hun geloof.Kinderkerk


Toen Jezus op aarde was, zei Hij tegen de discipelen: “Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God.”. Hij liet de kinderen ook bij Zich komen en Hij zegende hen. Daarmee bedoelt Hij dat Hij het heel belangrijk vindt dat de kinderen Hem al op jonge leeftijd leren kennen. We helpen de kinderen om te begrijpen dat zij heel waardevol zijn in de ogen van God en dat Hij voor ze zorgt. Spelenderwijs leren ze met God te praten (bidden), op Hem te vertrouwen en dagelijks met Hem om te gaan.


Wij geven de kinderen daarom ook de kans om op hun manier de Heer Jezus, God de Vader en de Heilige Geest te leren kennen. Alle bruikbare hulpmiddelen, zoals poppenkast, film, bijbelverhalen, knutselwerkjes en spelletjes worden daarbij gebruikt.


Een keer in de maand hebben de kinderen op de tweede zondag van de maand een feestelijke gezamenlijke Kinderkerksamenkomst in ons Evangelisch Centrum De Ark, Poorterij 1-3-5, 4141 AW te Leerdam. Op de andere zondagen vinden de Kinderkerksamenkomsten plaats in gebouw Maranatha, J.A. Burgerstraat 1, 4141 EL te Leerdam.

Iedere zondag en op de Eerste Kerstdag komen we om 10.00 uur samen in gebouw Maranatha aan de J.A. Burgerstraat 1, 4141 EL te Leerdam.

Gebedssamenkomsten


Om de twee weken vindt er op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur een gebedssamenkomst plaats in ons Evangelisch Centrum De Ark aan de Poorterij 1-3-5, 4141 AW te Leerdam.


Gebed en voorbede is belangrijk in de ontwikkeling van de gemeente van Jezus Christus. Als we naast ons persoonlijk gebedsleven, onze harten ook verenigen in gezamenlijke gebed en voorbede, dan zullen we zien dat kracht aan het gebed wordt verleend. De gemeente dient ook een stad op een berg te zijn, in eerste instantie voor onze eigen plaats en daarnaast ook voor ons eigen land. De Heer Jezus Christus wil Zijn licht door de gemeente heen laten schijnen naar hen die Zijn redding nodig hebben. We hebben vooraf een tijd van lofprijs en aanbidding, gevolgd door een korte studie met betrekking tot gebed en voorbede. Daarna wordt gezamenlijk gebeden voor de onderwerpen die de Heilige Geest ons in het hart heeft gelegd.Copyright © 2014- 2019 Levende Steen Ministries Campus Leerdam. Alle rechten voorbehouden.

Privacy statement